Käppalaverket uppgraderas

Käppalaverket uppgraderas

Strängare utsläppsvillkor och växande kommuner gör att vi nu bygger om Käppalaverket så att vi kan rena ditt avloppsvatten ännu bättre och dessutom rena avloppsvatten åt fler.

Se vår film "Käppalaverket uppgraderas"

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. Du kan antingen klicka på denna länk eller gå till kappala.se/cookies för att ändra dina inställningar. Välj "Ändra ditt medgivande" och klicka i "Marknadsföring".

Kan du inte se filmen? Det beror antagligen på dina cookie-inställningar. På kappala.se/cookies kan du ändra dina inställningar. Välj ”Ändra ditt medgivande” och klicka i ”Marknadsföring”.

En renare miljö i Östersjön

Vi har fått skärpta utsläppsvillkor för kväve, fosfor och organiskt material. Det är bra för miljön i Östersjön och gör att utsläppen kommer att bli ännu lägre än i dag.

För att klara de nya villkoren inför vi nu en ny reningsprocess i Käppalaverket. Det kommer att leda till att utsläppen av kväve minskar med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med de utsläppsvillkor som gäller i dag.

Ökad kapacitet

Våra elva medlemskommuner* växer och får fler invånare för varje år som går. Därför ökar vi kapaciteten i samband med ombyggnaden så att alla kan spola, duscha, tvätta och diska även i framtiden.

I dag kan vi rena avloppsvatten från motsvarande 700 000 personer. I framtiden kommer vi att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

* I Käppalaverket renas avloppsvatten från: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Vi uppgraderar reningsprocessen

I Käppalaverket renar vi avloppsvattnet i fem steg: grovrening, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering och sandfiltrering.

Nu uppgraderar vi reningsprocessen och de största förändringarna gör vi i det biologiska reningssteget.

Biologisk reningsbassäng i KäppalaverketBiologisk reningsbassäng i Käppalaverket. Foto: Rikkard Häggbom.

I de biologiska reningsbassängerna arbetar miljontals mikroorganismer med att rena bort kväve. I vissa av de här bassängerna kommer vi att införa MBBR-teknik, som är en beprövad och välkänd reningsteknik.

Bassängerna kommer att tömmas och befintlig inredning tas bort. Sedan byggs nya zoner upp med silar, luftarsystem och omrörare. Till sist tillsätts så kallade bärare.

Bärarna ser ut ungefär som pastahjul. Mikroorganismerna fäster på bärarna, vilket möjliggör en högre koncentration av mikroorganismer i samma vattenvolym, och på så sätt kan mer kväve renas bort.

BärareBärare som mikroorganismerna fäster på. Foto: Rikkard Häggbom.

Vi kommer också att tillsätta kolkälla, etanol eller metanol, i de biologiska reningsbassängerna. Kolkällan fungerar som mat till mikroorganismerna som får extra energi och kan rena bort mer kväve.

I eftersedimenteringsbassängerna och före sandfiltren kommer vi att tillsätta fällningskemikalier så att mer fosfor kan renas bort.

Vi bygger om i stället för att bygga ut

Vi drar nytta av de stora reningsbassängerna som redan finns i Käppalaverket. Det gör att vi inte behöver bygga ut, utan kan bygga om vår befintliga anläggning. Det är en kostnadseffektiv lösning som dessutom minskar störningar för närboende.

Vi bygger om verket i etapper. Det är smart eftersom vi då kan utvärdera projektet efterhand och genomföra ändringar om det behövs. Det är dessutom helt nödvändigt att bygga i etapper eftersom verket hela tiden måste vara i drift och klara de utsläppsvillkor som gäller i dag.

De skärpta utsläppsvillkoren gäller från mitten av år 2026 och till dess måste två av Käppalaverkets reningslinjer vara ombyggda.

Käppalaverket 3.0

Uppgraderingsprojektet går under namnet Käppalaverket 3.0. Käppalaverket 1.0 var det ursprungliga verket som togs i drift 1969. Käppalaverket 2.0 är det befintliga verket som byggdes om och byggdes ut på 1990-talet. Nu är det dags att uppgradera för framtiden till Käppalaverket 3.0.

Läs mer om projektet.

Dela sidan