Skärgård

Vad vi gör

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp.

Läs mer om vår verksamhet genom att klicka på länkarna i menyn eller nedan.

Käppalaverket

Avloppsrening

Vi renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Läs om de olika stegen i reningsprocessen och få svar på vanliga frågor.
Läs mer om avloppsrening
Skärgård

Vårt miljöarbete

Käppalaverket klarar utsläppskraven med god marginal. Men vi nöjer oss inte med det utan arbetar för ständig förbättring för att kunna bidra till ett hållbart samhälle.
Läs mer om vårt miljöarbete
Slamspridning

Slam

Varje år producerar vi cirka 30 000 ton avvattnat slam. En stor andel av detta används som växtnäring till åkermark.
Läs mer om vårt slam
Biogasbuss

Biogas

På Käppalaverket utvinner vi biogas ur det slam som blir kvar efter reningsprocessen. Biogasen förädlas och används som fordonsbränsle till SL:s bussar.
Läs mer om vår biogas
Hus i Gåshaga

Energi och värme

Det renade avloppsvattnet som går ut i Halvkakssundet kan användas i fjärrvärmeproduktion.
Läs mer om vår värmeproduktion
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier