Klassrumsmiljö, ett av barnen räcker upp handen

Skolinformation

Välkommen till vår skolsida. Här kan du boka ett studiebesök på vårt reningsverk, Käppalaverket. Du hittar också skolmaterial som du som är lärare kan använda för att förbereda eleverna inför ett studiebesök eller använda separat om ni inte har möjlighet att komma till oss.

Varje år tar Käppalaförbundet emot ungefär 3 000 besökare på Käppalaverket. Alla klasser i årskurs 4 och uppåt på skolorna i våra medlemskommuner är välkomna på studiebesök hos oss.

Studiebesök

Studiebesök på reningsverket

Boka ett studiebesök på vårt reningsverk, Käppalaverket, och ta chansen att lära dig mer om hur avloppsrening fungerar.
Studiebesök på reningsverket
Kretslopp som visar hur avloppsvattnet och dess resurser går runt

Skolmaterial om avloppsrening

Förbered er inför studiebesöket på Käppalaverket genom att titta på våra filmer om avloppsrening, miljö och kretslopp.
Skolmaterial om avloppsrening
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier