Fiskmås

Projekt och rapporter

Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det sker både inom vår egen organisation och i samarbete med andra aktörer.

Här hittar du information om våra pågående projekt, avslutade projekt som har resulterat i en eller flera rapporter och examensarbeten utförda på Käppalaverket.

Tunnelnedfart till rötkammaren sedd från ovan

Pågående projekt

Här kan du läsa om Käppalaförbundets pågående projekt.
Pågående projekt
Dörr i verket

Rapporter

Här hittar du bland annat miljörapporter, rapporter från avslutade projekt och examensarbeten utförda på Käppalaverket.
Rapporter
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier