Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen reglerar hur vi ska behandla personuppgifter.

Käppalaförbundets behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. Käppalaförbundet är personuppgiftsansvarig.

I Käppalaförbundets ”Policy för behandling av personuppgifter” beskrivs hur vi behandlar personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Policy för behandling av personuppgifter (pdf-fil, öppnas i ny flik)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier