Måla miljöanpassat

Person torkar av färg från pensel, foto

  • Häll inte ut färg, lösningsmedel och annat farligt avfall i avloppet.
  • Spola inte av rollers,penslar och andra verktyg under kranen. All färg, även vattenbaserad, räknas som farligt avfall.
  • Lämna farligt avfall till en miljöstation eller återvinningscentral där det tas om hand på rätt sätt.

Konkreta tips på hur du målar miljöanpassat.

Ingen målarfärg ska hamna i avloppet. Och då menar vi alla typer av färger. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

All färg räknas som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg du har målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som du gör rent med innan du börjar måla och när du har målat färdigt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i ett avloppsreningsverk:

  • Bindemedel – Innehåller olika typer av plaster.
  • Pigment – Består ofta av metaller.
  • Konserveringsmedel – Är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i avloppsreningsverket vilket försämrar reningsprocessen.
  • Nonylfenol – Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel - Till exempel lacknafta.
  • Kadmium – En giftig tungmetall som finns i viss konstnärs- och hobbyfärg.

De ämnen som avloppsreningsverket inte kan rena bort hamnar antingen i Östersjön eller i slammet som till stor del sprids på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier