Tvätta bilen i en biltvätt

 Bil som tvättas i en biltvätt

  • Tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall på en bensinstation. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som hindrar oljerester, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen från att hamna i naturen.

  • Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. Föroreningar bryts ned snabbare i mark än i vatten. Använd inte avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Använd i stället såpa som rengöringsmedel.

  • Tvätta aldrig bilen på en asfalterad gata. Då rinner förorenat vatten ner i dagvattenbrunnar och förs oftast orenat vidare ut i sjöar och vattendrag.

  • Använd så litet avfettning som möjligt.

  • Använd miljömärkta produkter.

  • Vaxa gärna bilen några gånger per år, så blir den inte smutsig lika snabbt.

  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation. Spola aldrig ner miljöfarliga ämnen i avloppet.

Stora biltvättarhelgen

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har instiftat ”Stora biltvättarhelgen” för att uppmärksamma miljöfördelarna med att tvätta bilen i en biltvätt.

Läs om stora biltvättarhelgen på Svenskt Vattens webbplats.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier