Töm poolen på rätt sätt

Vi på Käppalaförbundet får ibland frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att du i huvudsak har två möjligheter: att hälla ut det på tomten eller att leda det till närmaste dagvattenbrunn.

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Infiltrera i marken eller töm i dagvattennätet

När vattnet är avklorerat kan ett alternativ vara att infiltrera det i marken genom att tömma poolen på en lämplig yta på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller annan genomsläpplig yta. Om detta inte är praktiskt genomförbart kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta sker lämpligen genom att vattnet pumpas via slang till närmaste gatubrunn. Kontakta din kommuns miljökontor om du är osäker på vad som är bäst i ditt fall.

Töm aldrig i avloppsnätet

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till Käppalaverket. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Östersjön.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier