Välj kläder utan miljöfarliga ämnen

Hand håller i T-shirt med miljömärkning

  • Undvik att köpa kläder och textilier som innehåller miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. De första gångerna du tvättar nya plagg eller textilier sköljs de här ämnena ofta ut i avloppet.

  • Fråga i affären vad kläderna/textilierna innehåller. Välj miljömärkta produkter och produkter utan miljöfarligaämnen.

  • Du kan också låta kläder och textilier få en längre livslängd, exempelvis genom att ärva, ge bort, handla och sälja på second hand, laga det som är trasigt och vädra i stället för att tvätta.

PFAS, ftalater, antibakteriella ämnen och azofärgmedel är exempel på miljöfarliga ämnen som kan finnas i kläder och textilier.
Mer information om miljöfarliga ämnen i kläder

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier