Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek

Hand som håller läkemedel i påse, foto

  • Spola inte ner läkemedel i avloppet. Käppalaverket kan inte rena bort alla läkemedelsrester. En del följer med det renade vattnet ut i Östersjön och kan påverka vattenmiljön negativt.
  • Lämna in gamla eller överblivna läkemedel till ett apotek. Då tas de om hand på rätt sätt.
  • Fråga efter receptfria läkemedel utan miljöfarliga substanser.
  • Se till att din läkare och vårdcentral tillämpar ”Kloka Listan” (rekommendation av läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter) vid läkemedelsrådgivning.

Läs vår artikel "Läkemedelsrening kommer i framtiden"

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier