Skärgård

Hjälp oss och miljön

För att vi ska få ett hållbart samhälle är det nödvändigt att vi alla hjälps åt. Både privatpersoner, företag och andra organisationer är viktiga aktörer.

Ett av de miljömål som riksdagen har fastställt är en giftfri miljö. Det är mycket viktigt att alla är med och bidrar. Även små utsläpp blir stora, eftersom vi är många som bor och verkar i den här regionen.

Här hittar du information om hur du kan bidra till en renare miljö hemma och på arbetsplatsen.

Person slänger tops i papperskorg

För hushåll

Tips på vad du ska tänka på i hemmet.
Tips till hushåll
Bil i biltvätt

För företag

Riktlinjer för verksamhetsutövare.
Information till företag
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier