Rapporter

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Här hittar du bland annat miljörapporter, rapporter från avslutade projekt och examensarbeten utförda på Käppalaverket.

Här finns även rapporter från studier gjorda av utomstående forskare. Materialet är särskilt användbart för dig som forskar eller arbetar med miljöfrågor på annat sätt.

 • Miljörapporter

  Käppalaförbundet rapporterar hur verksamheten har bedrivits och påverkat miljön kvartalsvis samt en större rapport varje år till vår tillsynsmyndiget, Länsstyrelsen.
  Miljörapporter
 • Uppströmsrapporter

  Här presenteras de senaste rapporterna som avdelningen för uppströmsarbete gör för att kontrollera och förbättra det inkommande avloppsvattnets kvalitet.
  Uppströmsrapporter
 • Utvecklingsrapporter

  Här presenteras de rapporter som syftar till att utveckla reningsprocesserna och verksamheten i övrigt.
  Utvecklingsrapporter
 • Skärgårdsundersökningar

  Käppalaförbundet bedriver tillsammans med Stockholm Vatten samt Nacka, Stockholm, Värmdö och Vaxholm kommun en undersökning av Stockholms skärgård.
  Skärgårdsundersökningar
 • Revaqrapporter

  Här presenteras den senaste Revaqrapporten. Alla Revaq-certifierade reningsverk avrapporterar sitt arbete och resultat till certifieringsorganet SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Revaqrapporter

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta på nordöstra Stockholm som visar hur utbyggnaden av ledningarna är tänka att gå

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost