Pågående projekt

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Nedan beskriver vi några av våra pågående projekt.

Del- och slutrapporter från avslutade projekt hittar du under Rapporter.

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00

Rötkammaren

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost
Tunnel

Renovering av yttre anläggningar

Renovering av yttre anläggningar
Skärgård

Ansökan om förnyat miljötillstånd

Ansökan om förnyat miljötillstånd
Käppalaverkets grovrening

Ombyggnad av renshantering

Ombyggnad av renshantering
Slamspridning

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost