Pågående projekt

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Nedan beskriver vi några av våra pågående projekt.

Del- och slutrapporter från avslutade projekt hittar du under Rapporter.

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00

Rötkammaren

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost
Tunnel

Renovering av yttre anläggningar

Renovering av yttre anläggningar
Slamspridning

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Mellanlager för slam i Upplands-Bro
Skärgård

Ansökan om förnyat miljötillstånd

Ansökan om förnyat miljötillstånd

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag