Fiskmås

Projekt och rapporter

Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det sker både inom vår egen organisation och i samarbete med andra aktörer.

Här hittar du information om våra pågående projekt, avslutade projekt som har resulterat i en eller flera rapporter och examensarbeten utförda på Käppalaverket.

Tunnel

Pågående projekt

Här kan du läsa om Käppalaförbundets pågående projekt.
Pågående projekt
Dörr i verket

Rapporter

Här hittar du bland annat miljörapporter, rapporter från avslutade projekt och examensarbeten utförda på Käppalaverket.
Rapporter

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost