Förankrings- och samrådsprocessen för anslutning av Vaxholm och Österåker samt utökad låneram

Här hittar du samtliga dokument som handlar om förankrings- och samrådsprocessen kopplat till anslutning av Vaxholm och Österåker samt utökad låneram.

Summering Låneram och Anslutning Vaxholm och Österåker (pdf, öppnas i ny flik) Publicerad 10 oktober 2017

Följebrev för förankrings- och samrådsprocess (pdf, öppnas i ny flik)

Brev avseende utökad tid för förankrings- och samrådsprocess (pdf, öppnas i ny flik)

Anslutning av Vaxholm och Österåker

Anslutning av Vaxholm och Österåker - underlag för beslut (pdf, öppnas i ny flik)

Information om projektet anslutning av Vaxholm och Österåker

Frågor och svar om anslutning av Vaxholm och Österåker

Behov av utökad låneram

Utökad låneram - underlag för beslut (pdf, öppnas i ny flik)