Anslagstavla - kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll

Här samlar Käppalaförbundet samtliga kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, styrelsen och valberedningen.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-12-18 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-12-12 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-10-17 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2017-05-23 (pdf, öppnas i ny flik)

Vill du ta del av tidigare protokoll kontaktar du Käppalaförbundet via e-post: kappala@kappala.se eller telefon: 08-766 67 00.

Styrelsen

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelselkallelse med handlingar 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-12-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-12-05 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-11-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-09-26 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-06-13 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-05-02 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2017-03-21 (pdf, öppnas i ny flik)

Vill du ta del av tidigare protokoll kontaktar du Käppalaförbundet via e-post: kappala@kappala.se eller telefon: 08-766 67 00.

Valberedning

Valberedningens protokoll 2018-05-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2017-12-06 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2017-09-21 (pdf, öppnas i ny flik)

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll