VD och ledningsgrupp - www.kappala.se

VD och ledningsgrupp

VD

Andreas Thunberg

Vice VD

Mikael Nielsen

Tf produktionschef

Andreas Thunberg

Chef för Projektavdelningen

Magnus Olsson

Chef för Resursutvinningsavdelningen

Tord Andersson

Chef för Uppströmsavdelningen

Amanda Folkö

Chef för Miljö och kvalitet

Gina Svensson

Chef för Verksamhetsstöd

Tord Andersson

Kommunikationschef

Susanne Carlberg

Klicka här för kontaktuppgifter

Mer information