Förvaltningsorganisation

Käppalaförbundets förvaltningsorganisation leds av VD och består av sju avdelningar. Totalt arbetar ungefär 50 personer på Käppalaförbundet.

Organisationsschema Käppalaförbundet

Mer information