Risk för lokal luktstörning på nordvästra Lidingö

Med start den 20 april kommer vi att genomföra underhållsarbete vid vår anläggning ”Spisen” på Lidingö. Detta innebär att vi under en period måste stänga av luftreningsanläggningen i vår servicebyggnad/ventilationspunkt på Aborrstigen.

På grund av detta kan det förekomma risk för luktstörningar i närområdet. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Arbetena planeras att vara avslutade i mitten av juni.

 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost