Risk för ljudstörning vid Käppalaverket den 22 maj

Gjutningsarbeten i tunnelnedfarten äger rum den 22 maj mellan 7.30 – 13.00 med hjälp av en så kallad mastpump. Gjutningen kan ge upphov till visst ljud men ska hålla sig inom satta gränsvärden för buller.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll