Lyckad informationskampanj om skräp

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den första delkampanjen av totalt sex handlade om skräp och genomfördes i mars med lyckat resultat.

Varför behövs en informationskampanj om skräp i avloppet? Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, lokalt i medlemskommunernas avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. Varje vecka fastnar ungefär 17 ton skräp i rensgallren på Käppalaverket. Det är nästan 900 ton skräp varje år. Den mängden vill vi minska.

Informationskampanjen genomfördes under perioden 5 mars - 1 april och visades bland annat som trafikreklam, i lokalpressannonser, i form av digital annonsering och i inlägg på Facebook. Många medlemskommuner hjälpte till att sprida budskapet i sina informationskanaler.  

Kampanjbild dator

En av bilderna i informationskampanjen. Klicka på bilden för större format.

I anslutning till varje delkampanj kommer en effektmätning* att genomföras. Mätningen som genomfördes efter marskampanjen gav följande resultat:

  • 43 % uppger att de har sett kampanjen
  • 74 % av de som har sett kampanjen anger att de har fått ett positivt intryck av avsändaren
  • 79 % av de som har sett kampanjen lämnar ett positivt omdöme om den
  • 56 % av de som har sett kampanjen upplever att kampanjen vänder sig till dem
  • 66 % av de som har sett kampanjen anger att kampanjen har lyckats uppmärksamma dem på hur de kan hjälpa till att minska mängden skräp i avloppsvattnet

Av de som har svarat att de har sett någon informationskampanj från Käppalaförbundet under den senaste 3-årsperioden svarade:

  • 17 % att de har sökt mer information om rening av avloppsvatten
  • 38 % att de har fått ökad kunskap om vad som är OK och inte OK att spola ner i avloppet
  • 28 % att de har ändrat sitt beteende när det gäller vad de spolar ner i avloppet.

Nu pågår planering av delkampanj 2 om skräp som kommer att genomföras i höst.

* Effektmätningen genomfördes av undersökningsföretaget GfK i form av en webbpanel bestående av 600 personer i ålder 18-74 år bosatta i Käppalaförbundets medlemskommuner.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll