Ledningsutbytet i Hagängen avslutat

Utbytet av ledningar i Hagängen, Upplands Väsby, är klart. Ledningskapaciteten har förbättrats och den nya ledningen klarar ett dubbelt så högt flöde som den gamla.

Upplands Väsby kommun kopplar på delar av sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets avloppstunnel vid Hagängen. På grund av att belastningen på avloppsnätet har ökat, har dock ledningarna i Hagängen blivit underdimensionerade.

Sedan juni 2017 har det därför pågått ett ledningsutbyte i Hagängen, där ledningarna har bytts ut mot en större modell för att klara det inkommande flödet. Även två brunnar har renoverats. 

Arbetet avslutades i mars 2018 och har skett under drift.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost