Kvälls- och helgarbete vid tunnelnedfarten utmed Södra Kungsvägen den 11-13 oktober

Den 11-12 oktober samt lördag den 13 oktober kommer vår entreprenör att utföra arbeten med att sätta dit stenburar, så kallade gabionburar, i tunnelnedfarten till vår nya rötkammare utmed Södra Kungsvägen. Arbetena är planerade att pågå kl. 7-22 vardagar och 9-22 på lördag.

Enligt vår entreprenör kommer arbetena att hålla sig inom gällande bullerkrav. Efter kl. 19 ska inga bullrande arbeten genomföras. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll