Käppalaförbundet söker projektledare

Vill du arbeta med helhetsansvar för viktiga investeringsprojekt som spänner över flera teknikområden i en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant? Till vår växande projektavdelning söker vi nu dig som är en erfaren projektledare som självständigt kan leda och styra komplexa tekniska projekt och som gillar att involveras redan i tidiga faser.

Käppalaförbundet driver ett av Sveriges största avloppsreningsverk och just nu pågår många spännande projekt hos oss för att öka vår leveranskapacitet och för att möta nya, skarpare reningskrav och en eventuell anslutning av flera kommuner till reningsverket. Projekten är olika stora och omfattar olika teknikområden där våra projektledare leder process-, maskin- och anläggnings-relaterade VA-projekt inom reningsverket eller i våra yttre anläggningar. Vår projektavdelning som har ansvar för alla projekt som drivs av Käppalaförbundet består idag av åtta medarbetare och behöver nu förstärkas med ytterligare en projektledare.

Arbetsuppgifter

Som projektledare ansvarar du för att driva investeringsprojekt från initieringsfasen vidare till utredning, förstudie, systemhandling, projektering, upphandling, genomförande, idrifttagning och uppföljning. Projektledaren ansvarar för att projekten genomförs inom bestämda tids- kvalitets,- och kostnadsramar och har både tekniskt och ekonomiskt ansvar.

I arbetsuppgifterna ingår att planera och organisera projekten, att upphandla och vara kravställare gentemot externa parter, både tekniska konsulter och entreprenörer som du leder och följer upp.   Arbetet innebär ett nära samarbete med både interna och externa intressenter. Det förutsätter att du aktivt involverar dig i projektets olika faser, i möten med entreprenörer, konsulter, med interna beställare och anslutna kommuner och i de tekniska lösningarna.

Din profil

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet att som projektledare eller motsvarande självständigt leda och styra komplexa tekniska projekt.  Du bör ha en ingenjörsutbildning på minst högskolenivå med inriktning VA-teknik eller maskinteknik alternativt utbildning och erfarenhet från anläggningsbranschen. Projektledarutbildning, kunskaper om entreprenadjuridik, erfarenhet av upphandling och förhandlingsvana är relevant bakgrund för tjänsten. Vi tycker också att det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det här är rätt arbete för dig som är en erfaren och självständig person. Du gillar att vara med och utforma uppdragen och har god förmåga att planera och strukturera projekten och ditt eget arbete. Du är tydlig och kommunikativ och har god förmåga att samarbeta både internt och externt och du har ett stort intresse för teknik och miljö. Du vill arbeta i en organisation som har fokus på hållbara lösningar i projekten, miljömedvetenhet och som arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Karolina Öberg, på telefon 070-745 67 66. Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00. Välkommen med din ansökan, som du lämnar på www.proastri.se under ”Aktuella uppdrag”, senast den 19 augusti. Intervjuer kommer att ske under augusti månad.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från ungefär 650 000 människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 60 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost