Helgarbete den 6 juni

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket onsdagen den 6 juni. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 17.00.

Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav. Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs gärna mer om projektet här: www.kappala.se/byggprojekt

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll