Byggarbeten pågår hela sommaren

Projektet kommer inte att ta semesterledigt. Arbete kommer att pågå under hela sommaren, både vid tunnelnedfarten och vid rötkammaren vid sidan av Södra Kungsvägen samt vid anläggningen för högflödesrening som håller på att byggas nere i Käppalaverket.

Arbeten med nedmontering och bortforsling av formställning till rötkammarlocket pågår över sommaren. I samband med borttransporten kommer lastbilar att köra till och från Käppalaverket.

Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll