Årsredovisning och årsmagasin

Under 2017 renades 53 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererades 4,2 normalkubikmeter fordonsgas till SL och cirka 29 000 ton slam producerades. Om detta och mycket mer kan du läsa i vår Årsredovisning 2017 och i vårt Årsmagasin 2017.

Vår årsredovisning har vi i år valt att enbart producera i pdf-format.
Du kan ladda ner den här (pdf, öppnas i ny flik).

I vårt nya Årsmagasin 2017 kan du i artikelform ta del av några av de frågor som vi har fokuserat på under 2017 och som fortsätter att vara aktuella även kommande år. Läs om:

  • Varför vi investerar så mycket i vår anläggning nu och ett antal år framöver.
  • Hur vi planerar att ändra vår reningsprocess för att kunna göra den ännu mer effektiv och uppfylla de betydligt strängare kraven som föreskrivs i det nya verksamhetstillståndet.
  • Arbetet som pågår för att förbättra dialogen och informationsutbytet med företrädare för våra medlemskommuner när det gäller investeringar och andra viktiga frågor.
  • Hur vår nya VD Andreas Thunberg ser på de utmaningar som Käppalaförbundet står inför.

 

Ladda ner årsmagasinet (pdf, öppnas i ny flik) här eller skicka ett mejl till kappala@kappala.se så skickar vi ett tryckt exemplar.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll