Risk för lokal luktstörning vid Käppalaverket den 10 oktober

Tisdagen den 10 oktober 2017 planerar Käppalaförbundet att genomföra ett installationsarbete inom ramen för det pågående rötkammarbygget.

Ett nytt ställverk för reservkraft ska installeras och i samband med detta kommer en planerad avställning av befintligt ställverk för reservkraft att genomföras. Det innebär att Käppalaverket under några timmar på morgonen och förmiddagen den 10 oktober kommer att vara utan reservkraft och att även vissa andra funktioner, exempelvis delar av ventilationssystemet, kommer att vara ur drift.

Under installationsarbetet finns det en liten risk för lokal luktstörning. Luktstörningen kommer i så fall att vara av tillfällig art.

Länsstyrelsen är informerad om det planerade arbetet.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag