Start för tunnelsprängningar

I dag den 24 maj har vi åter börjat spränga utefter Södra Kungsvägen, närmast Lidingöbanan. Nu är det bergtunneln ner till den nya rötkammaren som börjar sprängas ut. Dessa sprängningar kommer att höras och kännas mer än de tidigare sprängningarna. Detta kommer att avta efterhand som man kommer längre ner i tunneln.
 
Sprängningar genomförs nu på tre ställen. Förutom på ovanstående plats, även längre söderut utmed Södra Kungsvägen samt nere i reningsverket där arbetet med den nya anläggningen för högflödesrening pågår.

Läs mer om bygget av en tredje rötkammare och anläggning för högflödesrening.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost