Miljöministern besökte Käppalaverket

I dag den 19 oktober besökte Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson Käppalaverket.

Besöket ägde rum i samband med att Sydafrikas vicepresident besöker Sverige tillsammans med en ministerdelegation och ett antal näringslivsrepresentanter. Med på besöket på Käppalaverket var bland annat Nomvula Mokonyane, Sydafrikas vatten- och sanitetsminister.

 Åsa Romsom, Per Manhem, Nomvula Mokonyane
Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson, Käppalaförbundets VD Per Manhem och Sydafrikas vatten- och sanitetsminister, Nomvula Mokonyane, är på väg ner i reningsverket.

Syftet med besöket var att visa upp Käppalaverket som ett gott exempel på svenska miljölösningar.

Besökarna intresserade sig särskilt för den biologiska reningen av avloppsvattnet samt resursutvinningen av biogas och slam.

Biologisk rening
Andreas Thunberg, produktionschef på Käppalaförbundet, berättar för besökarna om Käppalaverkets biologiska rening.

Åsa Romsom, Per Manhem
Sveriges klimat- och miljöminister, Åsa Romson, och Käppalaförbundets VD, Per Manhem.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost