Käppalaförbundet installerar ny luktreningsanläggning

I slutet av oktober påbörjar vi installationen av en ny luktreningsanläggning i vår servicebyggnad/ventilationspunkt på Abborrvägen på Lidingö (”Spisen”).

I den nya anläggningen kommer luften från avloppstunneln på Lidingö att renas med hjälp av ozon och kolfilter. Utöver den nya anläggningen kommer fläktar och filter att dimensioneras upp. Den nya anläggningen planeras att tas i drift under december 2015.

Med den nya anläggningen i drift uppnås en modern och effektiv rening av luften och vi räknar med att komma tillrätta med de luktstörningar som tyvärr har förekommit tidigare.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost