Käppala-system uppmärksammas internationellt

Käppalaförbundets system för analys av processdata, aCurve, väcker intresse både inom och utanför landets gränser. Systemet kommer bland annat att presenteras på en internationell konferens i Rotterdam i februari.

aCurve är ett unikt webbaserad verktyg för att analysera process- och labbdata. Huvudfunktionerna i programmet är snabb presentation av grafer, beräkningar och plottning av resultaten samt grundläggande statistikberäkningar, till exempel medelvärden, integraler, högsta och lägsta värden. Systemet utvecklades i nära samarbete mellan Käppalaförbundet och Gemit Solutions.

Minst lika intressant som systemet i sig, är den metod som användes för att utveckla det. Så kallad agil systemutveckling innebär att man påbörjar arbetet utan att ha en färdig kravspecifikation, och att man anpassar lösningen utifrån de resultat som kommer fram under resans gång. Metoden används framförallt vid större komplexa system där det är svårt att förutsäga vad som är möjligt, och vad som kommer att fungera i praktiken. Ofta handlar det om att testa, utvärdera och börja om. Det innebär också att systemutvecklare och kund jobbar sida vid sida och lär sig av varandra.

aCurve och dess utvecklingsmetod har väckt mycket uppmärksamhet, både i Sverige och i andra länder. Den 8-10 februari åker till exempel Andreas Thunberg och Michael Medoc från Käppalaförbundet tillsammans med Jonas Bäckman från Gemit Solutions till Rotterdam för att hålla en presentation på konferensen ”New Developments in IT & Water Conference.”

Läs mer om deras bidrag här:

> Komplett engelsk version

> Svensk översättning av sammanfattningen

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost