Världsvattendagen 22 mars 2014

Den 22 mars är det åter dags att slå ett slag för vårt viktigaste livsmedel, då är det nämligen Världsvattendagen.

Världsvattendagen firas den 22 mars varje år. Dagen instiftades redan 1993 av FN. Målet är att uppmärksamma värdet av rent vatten och verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Varje år kopplas ett tema samman med världsvattendagen av SHR (Svenska hydrologiska rådet). Temat för i år är vatten och energi. Målet med Världsvattendagen i år är bland annat att öka medvetenheten kring samspelet mellan vatten och energi.

Flera olika aktiviteter anordnas i Stockholm för att fira vattnets dag: Swedish Water House anordnar ett öppet seminarium den 21 mars 2014 på Grand Hôtel. Stockholms universitet har gjort vattenfilmer. Sjöhistoriska museet uppmärksammar också Världsvattendagen.

Läs mer om Världsvattendagen: 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost