Upphandlingar av transport, mellanlagring och nyttjande av slam

I slutet av januari planerar Käppalaförbundet att upphandla mellanlagring och nyttjande av slam. I mars kommer förbundet att upphandla transport av slam.

Upphandling av transport kommer ske som öppen upphandling och upphandling av mellanlagring och nyttjande kommer att ske som förhandlad upphandling. 

Ni är välkomna på ett möte på Käppalaverket där vi kommer att informera om slamhanteringen, hur den ser ut idag och planer för framtiden. Mötet riktar sig till er som är intresserade av att delta i förhandlad upphandling av mellanlagring och nyttjande av slam. Vid mötet kommer ni även att få tillfälle att lämna synpunkter på tillvägagångssättet i upphandlingen. Vi avslutar mötet med en guidad visning av verket för den som är intresserad.

Har ni inte möjlighet att delta på mötet kontakta Cecilia Bertholds, cecilia.bertholds@kappala.se, så skickar hon presentationsmaterial och mötesanteckningar.

Mötet kommer att äga rum på Käppalaverket den 14 januari klockan 10-12. Adress: Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost