Upphandling av slamtransport

Käppalaförbundet upphandlar nu transport av slam. Sista anbudsdag är den 3 september 2014.

All information om upphandlingen, inklusive förfrågningsunderlag, finns att hämta i upphandlingsverktyget TendSign (sidan öppnas i nytt fönster, inloggning krävs).

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost