Käppalaförbundet samarbetspartner för vatten- och miljöteknikerutbildning

Käppalaförbundet är samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningen ”Vatten- och miljötekniker” tillsammans med ett antal andra intressenter. Förbundet har varit engagerat sedan planeringsfasen och har genom ett aktivt deltagande i utbildningens ledningsgrupp kunnat påverka både innehåll och upplägg.

Hela VA-branschen står inför ett generationsskifte och har framöver ett stort behov av kompetenta medarbetare. Den här nischade utbildningen ger möjlighet att få tag i medarbetare med både relevant och aktuell utbildning.

Några av inslagen i utbildningen är: dricksvattenteknik, reningsteknik samt rörnätsteknik och ledningssystem. Dessutom ingår praktik och tanken är att Käppalaförbundet ska kunna erbjuda sådan för en eller ett par elever.

Utbildningen startar i september 2014 och pågår under två år på heltid.  Den har plats för 28 elever och genomförs i Järfälla. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2014.

Läs mer om utbildningen Vatten- och miljötekniker.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost