Brand på Käppalaverket

Strax före midnatt söndagen den 5 oktober inträffade en mindre brand inne i en byggnad på Käppalaverket. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte branden. Ingen person kom till skada.

Branden inträffade i en byggnad som används för behandling av slammet innan det transporteras bort från verket. Brandens konsekvenser för verksamheten bedöms som relativt begränsade. Orsaken till branden är ännu inte fastställd, utredning pågår.

Vid eventuella frågor, vänligt kontakta kommunikationschef Johan Krüger på telefon 08-627 37 03 eller e-post johan.kruger@kappala.se.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost