Upphandling industriell VVS

Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med om- och tillbyggnader av reningsverket. I de flesta fall ingår VVS-arbeten i någon form. Nu upphandlar förbundet konsulttjänster inom detta område.

Uppdraget som industriell VVS-konsult innebär att bistå Käppalaförbundet med konsultarbete vid om-och nybyggnationer i Käppalaförbundets anläggningar. Uppdraget innefattar bland annat projektledning, projektering, utredningar och upphandlingar.

Upphandlingen sker via TendSign.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost