Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder

Fullmäktige för Käppalaförbundet sammanträder i Solna stadhus, tisdagen den 15 oktober, kl. 17:00.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost