Käppalaförbundet upphandlar värmepump

Käppalaförbundet upphandlar värmepump som ska ersätta olja som bränsle vid uppvärmning av lokaler.

Upphandlingen sker via Tendsigns webbplats.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost