Examensarbete om Käppalaverkets koldioxidavtryck

Hur ser Käppalaverkets koldioxidavtryck ut med nuvarande och skärpta reningskrav?

Stefan Erikstam har som examensarbete till civilingenjörsutbildningen i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet, modellerat Käppalaverkets koldioxidavtryck med nuvarande och skärpta reningskrav i en utvidgad modell av BSM2 (Benchmark Simulation Model no. 2)

Modelleringen visar att lägre utsläpp av kväve till Östersjön kan inverka kraftigt på reningsverkets koldioxidavtryck då andra processlösningar som är mer energikrävande måste införas.

Läs examensarbetet i sin helhet.

 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost