Upphandling av slamavvattningscentrifuger till Käppalaverket

Käppalaförbundet avser att upphandla slamavvattningscentrifuger som ska placeras i ny slamavvattningsbyggnad på Käppalaverket.

Upphandlingen genomförs som en urvalsupphandling och anbudsansökan skall vara Käppalaförbundet tillhanda senast 2012-08-10 kl. 15:00.

Fullständiga villkor finns i förfrågningsunderlaget med bilagor på Opics webbplats (öppnas i nytt fönster).

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost