Helgarbete 4-5 mars

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 4 mars och söndagen den 5 mars. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 08.00 och 19.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske på den plats där den nya rötkammaren ska placeras, i den tunnel som ansluter till Käppalaförbundets befintliga rötkammare. Det som ska utföras är täcksprutning av bult och nedre del av väggar. Till arbetet kommer fyra stycken betongbilar att användas. Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag