Helgarbete 20-21 maj

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 20 maj och söndagen den 21 maj. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 22.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske nere i verket, på den plats där vår anläggning för högflödesrening ska byggas. Det som ska utföras är lastning av bergmassor i högflödesreningen samt utlastning med dumper till bergupplag. Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav.

Visst arbete kan även förekomma fram till klockan 22.30 fredagen den 19 maj.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag