Helgarbete 16-17 september

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt kommer att utföra arbete på Käppalaverket lördagen den 16 september och söndagen den 17 september. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 09.00 och 17.00 båda dagarna.

Arbetet kommer att ske längs med Södra Kungsvägen på den plats där den nya rötkammaren är placerad, i dess stigschakt. Arbetet ska hålla sig inom gällande bullerkrav.

Visst arbete kan även förekomma fram till klockan 19.00 fredagen den 15 september.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag