Mål och vision

På Käppalaförbundet arbetar vi målstyrt.

Käppalaförbundets vision

Rent avloppsvatten och rena resurser

Våra övergripande mål

  • Minskad negativ miljöpåverkan
  • Stabil ekonomi
  • Effektivt resursutnyttjande
  • Driftsäker anläggning
  • Säker och attraktiv arbetsplats

 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost