Informationsmaterial

Här samlar vi vårt tryckta informationsmaterial. Materialet är i pdf-format. Det går också bra att beställa tryckta versioner av nedanstående broschyrer genom att ringa eller mejla oss.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost