Torka bort fett ur stekpannan

  • Låt fettet svalna i stekpannan efter matlagning. Torka därefter upp det med hushållspapper som du sedan slänger i hushållssoporna.
  • Om du har du mycket fett över, exempelvis om du har friterat något, kan du samla upp fettet i en petflaska eller tom mjölkkartong och sedan slänga det i hushållssoporna eller lämna till återvinning på en miljöstation. Du kan använda en fettratt om du häller ner fettet i en petflaska.

Fettratt
Har du använt mycket fett, kan du använda en fettratt.

Flytande matfett som hälls ut i avloppet stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna. Det leder till mycket underhållsarbete som kostar kommunerna hundratusentals kronor varje år. Varje år anmäls också källaröversvämningar som har orsakats av fettstopp.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost