Måla miljöanpassat

Pojke målar väggen grön

  • Häll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel i avloppet.
  • Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen.
  • Lämna farligt avfall till en miljöstation.

Konkreta tips på hur du målar miljöanpassat.

Ingen målarfärg ska hamna i avloppet. Och då menar vi alla typer av färger. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

All färg räknas som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man har målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i ett avloppsreningsverk:

  • Bindemedel – Innehåller olika typer av plaster.
  • Pigment – Består ofta av metaller.
  • Konserveringsmedel – Är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i avloppsreningsverket vilket försämrar reningsprocessen.
  • Nonylfenol – Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel - Till exempel lacknafta.
  • Kadmium – En giftig tungmetall som finns i viss konstnärs- och hobbyfärg.

De ämnen som avloppsreningsverket inte kan rena bort hamnar antingen i Östersjön eller i slammet som till stor del sprids på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet.Flicka vid miljöstation

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost