Tvätta bilen i en biltvätt

 biltvätt

  • Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Då renas tvättvattnet genom olje- och slamavskiljare innan det släpps vidare till avloppsreningsverket.

  • Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. Föroreningar bryts ned snabbare i mark än i vatten. Använd inte avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Använd i stället såpa som rengöringsmedel.

  • Tvätta inte bilen på gatan. Då rinner vattnet, som innehåller tungmetaller, olja och andra föroreningar, ner i dagvattenbrunnar och förs orenat vidare ut i sjöar och vattendrag.

  • Använd så litet avfettning som möjligt.

  • Använd miljömärkta produkter.

  • Vaxa gärna bilen några gånger per år, så blir den inte smutsig lika snabbt.

  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation. Spola aldrig ner miljöfarliga ämnen i avloppet.

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har instiftat ”Stora biltvättarhelgen” för att uppmärksamma miljöfördelarna med att tvätta bilen i en biltvätt. Här kan du läsa mer om stora biltvättarhelgen. (länken öppnas i ny flik)

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Rötkammaren

Information om byggarbeten på Käppalaförbundet

Vi bygger en tredje rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.
Information om byggarbeten på Käppalaförbundet
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost